• Tiger baner
  • Tiger ber
  • choaner
  • choner
  • choner
  • choner

شرکت تلفن کار گســـتر

شرکت تلفن کارگستر در سال 1374 به منظور پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش مراکز تلفن ساخت شرکت پارس تلفنکار تاسسیس گردید.این شرکت از بدو تاسیس با حمایت و تلاش مستمر پرسنل مجرب خود باارائه خدمات به بیش از6000شـــرکت در کشــور در سال 1383 موفق گردیدباانعقادقردادنسبت به انتقال تـکنولوژی ساخت و تولید محصولات سری پارس تلفنکار بعنوان یک شرکت تولید کننده مــراکز تــلفن صاحب نام پابه عرضه تولید کنندگان صنعت مخابرات در کشور گذارد.

بیشتر


Design by Rabod Web Group Co.© 2003